Wybrano nowego sołtysa

Na ostatnim zebraniu wiejskim naszego sołectwa, obecny przez 12 lat sołtys Ryszard Grzegoszczyk zrezygnował z pełnienia tej funkcji przez kolejne 5lat. Nowym sołtysem został Pan Ewald Błaszczok , który był jedynym kandydatem. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Gorzyce zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu

29.05.2018r. (wtorek) o godz. 17:30

w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Przedmiotem zebrania będą:

– określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gorzyce

– zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gorzyce

– zmiany w podziale Funduszu Sołeckiego na 2018r.

– wolne wnioski i zapytania

Podziękowania

Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji dożynek, zarówno mieszkańcom za przepięknie przystrojenie naszego sołectwa, a także Radzie Sołeckiej, Starostom Dożynek, Sponsorom oraz każdemu z osobna za pomoc. 

Sołtys Ryszard Grzegoszczyk 

Dożynki Gminne – Gorzyce