Zdrowie

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach został utworzony w 1994r. Jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. W miejscu gdzie znajduje się Dom Pomocy, w latach siedemdziesiątych rozpoczęto budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Jednakże prace przerwano, a teren przekazano górnictwu. Wtedy zaprojektowano i rozpoczęto budowę Domu Zasłużonego Górnika, ale i tę inwestycję zatrzymano. W 1992r. propozycję przejęcia inwestycji przyjął Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Katowicach. Istniejący projekt dostosowano do nowych potrzeb. Początkowo miało zostać stworzone Śląskie Centrum Pomocy Rodzinie im. Brata Alberta. Po raz kolejny planu nie zrealizowano. Ostatecznie w lutym 1994r. decyzją wojewody został utworzony Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach.
Dyrektorem nowo utworzonego Domu został Ryszard Andrukiewicz. Funkcję zastępcy dyrektora powierzono Irenie Obiegły. Część budynków miała gotowe mury, część zatrzymała się na etapie fundamentów. Zakończenie budowy podzielono na II etapy. Dom podzielono na segmenty A, B, C, D. Pierwszego mieszkańca przyjęto 1 października 1994r. Mieszkania na segmentach A i B zajmowali kolejni pensjonariusze, choć nadal trwała budowa II etapu. W dniu 27.06.1997r. poświęcona została kaplica pod wezwaniem św. Franciszek z Asyżu. W kaplicy umieszczono relikwie św. Franciszka z Asyżu.
Najsmutniejszą datą w historii Domu jest dzień 08.07.1997r., kiedy to spiętrzone wody Odry i Olzy zalały budynki Domu. Woda zalała cały parter, w niektórych miejscach jej poziom przekraczał półtora metra. 140 mieszkańców znalazło schronienie w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Po sześciu tygodniach mieszkańcy wrócili do siebie. Dodatkowo schronienie w Gorzycach znalazło 100 mieszkańców z zalanego Domu Pomocy Społecznej „Złota jesień” w Raciborzu.
Od 1999r. wraz z reformą administracyjną państwa Dom stał się jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu wodzisławskiego.
W 2008r. z inicjatywy mieszkańców Domowi zostało nadane imię Papieża Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 16.10.2008r. Kiedy patrona Domu ogłoszono błogosławionym nie mogło zabraknąć jego relikwii. Relikwię błogosławionego Jana Pawła II do kaplicy wprowadził ks. Arcybiskup Damian Zimoń w dniu 06. 07.2011r. Relikwie to fragment szat papieskich zakrwawionych podczas zamachu 13 maja 1981r.
Dom znajduje się w pięknym parku krajobrazowym i ma formę połączonych ze sobą budynków. Posiada nowoczesną bazę rehabilitacyjną, a wykwalifikowany personel usprawnia i aktywizuje mieszkańców na zlecenie lekarza. Wykonywane są zabiegi m.in: Fizykoterapia jonoforeza, sollux, magnetoterapia, laseroterapia, diadynamik, galuanizacja, stymulacja, kinezyterapia – ćw. bierne, ćw. czynne, nauka chodu, ćw. ogólnousprawniające hydroterapia

Dane kontaktowe:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Bogumińska 22
44-350 Gorzyce
tel. 032 4511 225, 032 4511 232, 032 4511 243
źródło: http://dps.gorzyce.pl/

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
(nazwa skrócona: WOLOiZOL w Gorzycach)
Ośrodek jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Swoje zadania statutowe realizuje w następujących strukturach organizacyjnych:
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i współuzależnienia wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w Oddziale Przyjęć i Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjny) oraz Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach.
Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo–Leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi (o różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej) oraz Sekcję Rehabilitacji.
Warsztat Terapii Zajęciowej –prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wodzisławskiego ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi (niezdolnych do pracy).

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
tel. 324511172, 324511205, 324511547, 324511629
źródło: http://woloizol.com.pl/

Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” i „Ela-Med”
Ośrodek zdrowia w Gorzycach oferuje:
Podstawową Opiekę Zdrowotną
Praktykę Dentystyczną
NZOZ – Poradnię dla kobiet
Prywatny gabinet okulistyczny
NZOZ Gabinety Specjalistyczna K&K
Specjalistę Pediatra
Specjalistę Medycyny Rodzinnej

Dane kontaktowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
ul. Raciborska 48
44-350 Gorzyce
tel. 032 4514234
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELA MED
ul. Raciborska 48
44-350 Gorzyce
tel. 032 4514171