Podziękowania

Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji dożynek, zarówno mieszkańcom za przepięknie przystrojenie naszego sołectwa, a także Radzie Sołeckiej, Starostom Dożynek, Sponsorom oraz każdemu z osobna za pomoc. 

Sołtys Ryszard Grzegoszczyk