Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Gorzyce zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu

29.05.2018r. (wtorek) o godz. 17:30

w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Przedmiotem zebrania będą:

– określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gorzyce

– zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gorzyce

– zmiany w podziale Funduszu Sołeckiego na 2018r.

– wolne wnioski i zapytania