Organizacje

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach
OSP w Gorzycach założona w 1906r. przez ówczesnego Wójta Wilhelma Parma, który został jej pierwszym prezesem. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gorzyc w 1976r. wybudowano nową remizę. W 1961r. straż otrzymała nowoczesny beczkowóz, w 1977r. samochód bojowy z autopompą, który był używany do roku 1985r. W roku 1985 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. przekazała jednostce samochód bojow, który został w roku 1998 zmodernizowany i służy do dziś. Jednostka wielokrotnie brała udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Gorzycka OSP brała udział w gaszeniu pożarów lasu w Olkuszu, Imielinie i Kuźni Raciborskiej. W 1988r. jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP corocznie bierze też udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajmuje wysokie miejsca. Wielu członków zostało uhonorowanych licznymi odznaczeniami i medalami za zasługi w walce z żywiołami oraz za ratowanie życia i mienia ludzkiego. W 2001 roku z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia jednostka została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Dane kontaktowe:
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach
ul. Kopernika 8
44-350 Gorzyce

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach
Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gorzycach rozpoczęło działalność w 1966r. Koło organizowało pomoc dla najbiedniejszych. w 1978r. Koło liczyło 117 członków i wtedy rozszerzyło swoją działalność społeczną – rozpoczęto organizację wycieczek, biesiad.
Pierwsze głosy o odłączeniu się od PZERiI i założeniu własnej organizacji padły na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Gorzyce w listopadzie 2012 roku. 8 stycznia 2014 zdecydowano o wyjściu z PZERiI oraz założeniu własnego samodzielnego stowarzyszenia. W skład Komitetu Założycielskiego zostali wybrani: Magdalena Gawenda, Teresa Rupik, Maria Pawlica, Rafał Płaczek i Ryszard Grzegoszczyk. Na zebraniu założycielskim dokonano wyboru Zarządu w 7 osobowym składzie:
1. Magdalena Gawenda – Prezes
2. Teresa Rupik – Wiceprezes
3. Maria Pawlica – Skarbnik
4. Rafał Płaczek – Sekretarz
5. Ryszard Grzegoszczyk – Członek
6. Janusz Lenczyk – Członek
7. Henryk Nogły – Członek
Każdego roku członkowie licznie uczestniczą w imprezach takich jak wycieczki, wczasy krajowe i zagraniczne, spotkania opłatkowe, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora oraz zabawy karnawałowe i ogniska. Starsi członkowie corocznie są odwiedzani obdarowywani paczkami, a jubilaci kwiatami.

Koło Pszczelarzy w Gorzycach
Pszczelarze z Gorzyc i okolicznych miejscowości przed rokiem 1971 byli zrzeszeni w Kole Pszczelarzy w Radlinie. W 1971r. doszło do założenia Koła Pszczelarzy w Gorzycach i właśnie z tego roku pochodzi pierwsza kronika pszczelarska. Koło Pszczelarzy w Gorzycach zrzeszało osoby różnych profesji głównie górników, kolejarzy, emerytów i rolników. Zajmowali się oni pszczelarstwem amatorsko, traktując je w większości jako hobby. W 1971 r. Koło liczyło 36 członków. Pasieki składały się z od 2 do 10 rodzin pszczelich co dało w sumie 177 pni. Do Koła należeli wówczas pszczelarze mieszkający w Czyżowicach, Gorzycach, Osinach, Gorzyczkach, Uchylsku i Turzy Śląskiej.
Prezes pan Leon wstąpił do Koła w 1977 r., ukończył kurs mistrza pszczelarskiego i od 1978 roku bierze czynny udział w Zarządzie. Przez wiele lat prowadził pasiekę hodowlaną matek pszczelich i jako jeden z nielicznych pszczelarzy, zajmował się pracochłonną produkcją mleczka pszczelego. Za swoją aktywną działalność został odznaczony: brązową, srebrną i złotą odznaka Polskiego Związku Pszczelarzy, a w 2011 r. Złotą Odznaką Śląskiego Związku Pszczelarzy.
Liczba członków Koła ciągle ulegała zmianom. Z końcem roku 2014 Koło liczyło 38 członków oraz sympatyzującą z Kołem 9- cio osobową grupę młodzieży. W sumie Koło utrzymuje 560 rodzin pszczelich, a głównie przydomowe pasieki znajdują się w Czyżowicach, Gorzycach, Gorzyczkach, Turzy Śl., Bukowie, Olzie, Wilchwach, Wodzisławiu Śl., Syryni, Radlinie, Mszanie oraz Rybniku – Gotartowicach i Rybniku – Ligockiej Kuźni.

źródło: http://pszczelarzegorzyce.wix.com/

Koło Gospodyń Wiejskich
KGW w Gorzycach powstało w 1957r. Jego założycielką była Pani Gertruda Kawulak. Koło liczyło wtedy 45 członkiń. W pierwszych latach Koło posiadało 8 strojów ludowych, obecnie ma ich 19. Ich działalność opierała się na organizowaniu wystaw związanych z produkcją rolną. Członkinie brały udział także w różnych konkursach m.in: „Więcej mleka”, „Najpiękniejsze ogrody”. Obecnie panie z KGW organizują corocznie szereg imprez oraz wycieczek m.in. na wystawy kwiatów i krzewów oraz do teatru i operetek, a także uczestniczą w licznych uroczystościach m.in. Gminnym Przeglądzie Palm Wielkanocnych, Nocy Świętojańskiej w Wierzniowicach i Olzie, Sportowym Turnieju Miast i Gmin itp. Od wielu lat członkinie KGW przygotowują także koronę dożynkową oraz scenki rodzajowe i biorą udział w koorwodzie dożynkowym. Obecnie koło liczy 40 członkiń. W 1987r. w ramach KGW został założony zespół śpiewaczy „Gorzyczanki”, który działa do dnia dzisiejszego

Chór kościelny „Cantemus Domino” został założony przy Parafii Św. Anioła Stróża w Gorzycach styczniu 1983r. z inicjatywy przełożonej sióstr Elżbietanek siostry Wiesławy. Na początku chór zrzeszał 25 osób, a za pierwszy oficjalny występ uznać należy mszę prymicyjną księdza Henryka Olszara 4 kwietnia 1983r. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój zespołu. W swej wieloletniej pracy zespół uzyskał wiele cennych nagród, bierze udział w lokalnych przeglądach chórów, występuje w kraju i za granicą. W 2006r. chór wydał swoją pierwszą płytę z kolędami.

 

Gminne Centrum Kultury 
Gminne Centrum Kultury zajmuje się propagowaniem tradycji i miejscowych zwyczajów, jest animatorem życia artystycznego społeczności lokalnej. W ramach swojej działalności GCK prowadzi szereg zajęć dla dzieci i młodzieży nie tylko z Gorzyc, ale również z sąsiednich miejscowości. W budynku ma również siedzibę Centrum Informacji i Promocji funkcjonujące od 2005r w ramach pionu informacyjno-wydawniczego GCK w Gorzycach, oraz biblioteka.

W skład GCK w Gorzycach wchodzą Ośrodki Kultury w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie, oraz Świetlice Wiejskie w Bełsznicy, Gorzyczkach, Osinach, Odrze, Rogowie i Uchylsku.
GCK organizuje również wiele imprez zarówno w budynku jak i na świeżym powietrzu. Do imprez cyklicznych należą: „Akcja lato”, „Babski Comber (impreza biesiadna z udziałem kabaretów i zespołów muzycznych), Koncert wiosenny, koncert jesienny i koncert świąteczno-noworoczny, Dni Gminy Gorzyce (Festyn dla mieszkańców – impreza plenerowa.), Akcja Zima, Złote serca (Uroczysta gala połączona z wręczeniem nominacji „Człowieka o Złotym Sercu” – uhonorowanie osób bezinteresownie działających na rzecz środowiska lokalnego naszej gminy).
W WDK funkcjonują także zespoły śpiewacze i chory:
Małolaty – Dziecięcy zespół wokalny Małolaty powstały w 2002 r. przy WDK Gorzyce. Małolaty to grupa kilkunastu młodych artystów, którzy lubią śpiew, taniec i dobrą zabawę. Grupa występuje na wielu imprezach plenerowych i okolicznościowych. Biorą udział również w wielu konkursach gdzie często zdobywają nagrody. Zespół współpracuje z zespołem folklorystycznym „Gorzyczanki” oraz z Gminną Orkiestrą Dętą z Gołkowic
Gorzyczanki – Grupa śpiewacza „Gorzyczanki” powstała 20 lat temu, a założycielką była pani Krystyna Adamczyk,która śpiewa w Gorzyczankach do dziś. Początkowo grupę prowadził pan Antoni Makosza obecnie tą funkcję pełni Pani Urszula Wachtarczyk. Gorzyczanki liczą ok. 15 gospodyń w różnym wieku. Często grupa śpiewacza bierze udział w przeglądach folklorystycznych i konkursach oraz udziela się wokalnie na festynach, spotkaniach, biesiadach, dożynkach.

źródło zdjęć: www.facebook.com/wdk-gorzyce
Kameleon – Młodzieżowa grupa wokalno- taneczna Kameleon powstała w 2007 roku. Większość grupy to dziewczyny, które śpiewały przedtem w Małolatach. Kameleon to grupa nastolatek śpiewających przeboje znane, lubiane, popularne i rozrywkowe. Do części wykonywanych utworów tworzone są także układy taneczne. Zespół Kameleon uczestniczy w wielu imprezach organizowanych w naszym regionie.

źródło zdjęć: www.facebook.com/kameleon
TYMSONG -Kameralny zespół wokalny, którego założycielem jest instruktor WDK – Tymoteusz Kubica. Zespół założony został w październiku 2009 r., a w grudniu zadebiutował na koncercie „Hej kolęda”, śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy. Cechą charakterystyczną zespołu jest śpiew a’capella, w układzie czterogłosowym.
Brass Quartet- Zespół instrumentalny prowadzony przez instruktora WDK Gorzyce – Urszulę Wachtarczyk. Powstał w styczniu 2010 r. Zadebiutował na koncercie plenerowym „Kolędy świata” organizowanym przez gorzycki dom kultury. W skład zespołu wchodzą instrumenty dęte – saxofon altowy – Natalia Wachtarczyk, saxofon tenorowy – Michał Durczok, trąbka – Mateusz Wachtarczyk i klarnet – Dawid Kwiatoń. Zespół ma w repertuarze przeboje muzyki rozrywkowej.
Kapsander – Zespół składający się z grupy przyjaciół, która skupia swą uwagę głównie na poezji śpiewanej. Piszą własne utwory, kładąc duży nacisk na tekst. W roku 2011 zespół zdobył wyróżnienie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „Kropka”.
W budynku GCK znajduje się również redakcja gazety „U nas” – miesięcznik Gminy Gorzyce

GCK Gorzyce

Tel.: (+48) 32 4511 687
E-mail: gckgorzyce@gmail.com

Nasza strona www: http://gckg.gorzyce.pl

Adres do korespondencji:

Gminne Centrum kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8
44- 350 Gorzyce

Lokalna Grupa Działania (LGD)
Lokalna Grupa Działania (LGD) to lokalne partnerstwo, rodzaj stowarzyszenia, zapewniającego prawidłową realizację założeń osi 4 – LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Leader jest podejściem, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Partnerzy LGD to osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, młodzież, dostawcy usług kulturalnych i społecznych. LGD decyduje o kierunku i treści lokalnej strategii rozwoju wsi oraz podejmuje decyzje o finansowaniu różnych projektów.
Stowarzyszenie „Morawskie Wrota” powstało 2 czerwca 2008r.
Głównym celem stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” jest zaszczepienie partnerstwa, integrowania i wspierania aktywności lokalnych podmiotów oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i unikatowości. W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie można otrzymać dofinansowania w następujących działaniach:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
źródło: http://www.morawskie-wrota.pl/

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Początki hodowli gołębi pocztowych na terenie Gminy Gorzyce sięgają roku 1947, kiedy to powstały pierwsze oddziały V-24 Czyżowice, V-167 Turza Śl. i V-236 Gorzyczki, które należały wtedy do Zjednoczenia Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych.W 1975 r. nastąpiła reorganizacja jednostek PZHGP w wyniku czego w dn. 19 stycznia 1975 r. miało miejsce połączenie dotychczasowych oddziałów V-24, V-167 i V-236 i przyjęcie jednej wspólnej nazwy V-24 Gorzyce, z prezesem Józefem Kwaśnicą na czele. W dn. 9 stycznia 1977 r. nastąpiło przemianowanie oddziału V-24 Gorzyce na sekcję V-24 Gorzyce oraz wybór nowego zarządu w skład którego weszli: przewodniczący Erwin Koczy, sekretarz Czesław Wawrzyczny, skarbnik Ryszard Pyszczek.
W latach 1975-1978 ilość hodowców znacznie wzrosła i decyzją zebrania sprawozdawczego powołano grupę inicjatywną w skład której wchodzili Eugeniusz Wardęga, Czesław Wawrzyczny, Henryk Mozes. Celem tej grupy było ustanowienie samodzielnego oddziału. Wysiłki te zostały zakończone sukcesem i od dn. 1 stycznia 1979 r. na terenie Gminy Gorzyce funkcjonuje Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Gorzyce, który działa po dzień dzisiejszy. Zarząd dopiero co powstałego wtedy oddziału tworzyli prezes Eugeniusz Wardęga, v-ce prezes Henryk Mozes, sekretarz Czesław Wawrzyczny, członek zarządu Erwin Koczy. Celem usprawnienia działalności oddziału powołano 7 sekcji: Gorzyce, Olza, Gorzyczki, Turza Śl., Rogów, Czyżowice, Uchylsko. Na przestrzeni od 1979 r. do 2015 r. funkcję prezesów pełnili: Eugeniusz Wardęga, Czesław Wawrzyczny (4 kadencje), Stanisław Tront, Edward Lakomy, Lucjan Sitek, Leszek Moczała. Obecnie oddział liczy 105 członków, a nowo wybrany zarząd na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 22.02.2015 r. tworzą: prezes Czesław Wawrzyczny, v-ce prezes ds. lotowych Krzysztof Grześkiewicz, v-ce prezes ds. gospodarczych Jan Płaczek, v-ce prezes ds. finansowych Zenon Kaczmarczyk, sekretarz Marian Jordan, członek zarządu Tadeusz Wacławczyk, Piotr Antończyk; Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Eugeniusz Krakowczyk, a przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej Janusz Porwoł.
źródło tekstu: Pan Czesław Wawrzyczny

Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego w Gorzycach
W czerwcu 2003 roku zawiązała się w Gorzycach grupa inicjatywa nosząca się z zamiarem powołania do życia organizacji, która zajęłaby się szeroko rozumianą problematyką osób niepełnosprawnych. W skład tej grupy weszli: Grażyna Malczyk, Henryk Wycisk, Zyta Władarz, Barbara Chlebik, Kornelia Antończyk, Helena Weideman i Jan Kwaśnica. 14 lipca wspomnianego roku z inicjatywy tej grupy odbyło się zebranie założycielskie, na którym postanowiono powołać stowarzyszenie o nazwie „Bractwo Osób Niepełnosprawnych”. W zebraniu uczestniczyło 21 osób, w tym kilkoro członków związku górnośląskiego .
Za początek działalności BON przyjęto datę 23 września 2003r., tj, dzień podjęcia Uchwały nr 22/2003 przez zarząd Związku Górnośląskiego w Katowicach o jego powstaniu. Zebranie wyborcze Bractwa Osóib Niepełnosprawnych odbyło się 28 września 2003r. Na zebraniu wybrano Zarząd Bractwa w składzie: Grażyna Malczyk (prezes), Henryk Wycisk (z-ca prezesa), Kornelia Antończyk (skarbnik), oraz Helena Weideman, Zyta Władarz i Jan Kwaśnica (członkowie). Ustalono również tekst deklaracji członkowskiej oraz Statut Związku Górnośląskiego. Podjęto decyzję o siedzibie Bractwa, treści pieczątki i wysokości składek.
„Jeden z największych sekretów życia polega na tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym – co naprawdę warto robić” (Levis Carrow) – ta piękna myśl stała się motorem działania na co dzień dla Wszystkich członków bractwa. W kręgu ich zainteresowań są przede wszystkim osoby niepełnosprawne i ich codzienne życiowe problemy. Bractwo wyróżnia się różnorodnością form pracy na rzecz tego środowiska. Należą do nich okolicznościowe spotkania i wspólne biesiadowanie, organizowanie wycieczek, turnusów wczasowo-rehabilitacyjnych np. w Łebie, uczestnictwo członków Bractwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz różnorodnych zwodach.
Bractwo aktywnie współpracuje z pokrewnymi organizacjami i instytucjami życzliwymi niepełnosprawnym, prowadzi działalność z wykorzystaniem skromnych środków własnych (składki) pozyskanych od darczyńców i sponsorów. Czyni też starania o pozyskanie środków z PFRON, pisze projekty na pozyskanie pieniędzy ze środków unijnych.
Ważną formą pracy Bractwa jest też prozdrowotna oświata, pomoc informacyjna, prawna, w organizowaniu rehabilitacji. Szczególną troską i zainteresowaniem członków Bractwa objęte są dzieci i niepełnosprawna młodzież.
W roku 2013r. Bractwo Osób Niepełnosprawnych obchodziło uroczyście 10-lecie swojej działalności w naszej gminie. Aktualny skład zarządu: Grażyna Malczyk – prezes, Henryk Wycisk – zastępca, Elżbieta Magdalińska – sekretarz, Kornelia Antończyk – skarbnik, Zyta Władarz, Krystyna Konopek, Krystyna Okoń – członkowie.
Siedziba Bractwa mieście się aktualnie w budynku OPS przy ul. Raciborskiej. Tel. 602 710 378.
źródło: P. Krystyna Okoń