Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Centralna-Ewidencja-Emisyjnosci-Budynkow/idn:452

30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB.

Aplikacja CEEB.gov.pl działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
• dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
• dla wszystkich, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku do 30 czerwca 2022r. – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Przypominamy, iż za brak złożonej deklaracji grozi karą grzywny zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Oznacza to, że Urząd nadal przyjmuje i wprowadza deklaracje do CEEB!
Deklarację można złożyć:
• przez Internet -wchodząc na stronę zone.gunb.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/e-dowód
• papierowo w Urzędzie Gminy Gorzyce (ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce) lub wysyłając listem poleconym do Urzędu Gminy
Wzór deklaracji dostępny jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
Deklaracja zawiera takie informacje jak:
• Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
• Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
• Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
• Adres e-mail również opcjonalnie
• Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Dzień Strażaka – życzenia.


Drodzy strażacy! Niech moc świętego Floriana Będzie co dzień z Wami już od samego rana. Niech ogień szybko z Waszą pomocą wygasa, A na Wasze męstwo i urodę będzie każda panna łasa! Pracujecie zawsze bezpiecznie i z głową, Bo służba Wasza jest pierwszorzędową. Wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta życzy Wam sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok oraz Rada Sołecka.
Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Zebranie wiejskie 24.03.2022

Sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańco Gorzyc na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 marca 2022r. o godzinie 18 w sali GCK Gorzyce.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne