Agnieszka i Wiesław Adamczykowie z nagrodą KRUS

Państwo Agnieszka i Wiesław Adamczykowie laureatami konkursu organizowanego przez KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Serdecznie gratulujemy!