Zebranie Rady Sołeckiej.

Sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok informuje że w poniedziałek 10 sierpnia 2020r. o godzinie 18 w salce OSP w GCK Gorzyce odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej. Temat główny spotkania – podział funduszu sołeckiego na rok 2021.