Plener GCK w Gorzycach – kolejne zadanie wykonane.

Pomimo panującej pandemii koronowirusa, kolejne zadanie przez Sołtysa i Radę Sołecką Gorzyce zostało wykonane. Wybrukowano podłoże pod ławkami i stołem przy siłowni plenerowej za GCK GORZYCE.