Gorzyce – Raciborska oficjalnie otwarta!

Dziś w Gorzycach, po półrocznej przebudowie, oficjalnie zakończono rozpoczętą wiosną modernizację ul. Raciborskiej. Symbolicznego „otwarcia” drogi dokonano w ciągu dwudziestominutowego spotkania z udziałem przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego, Gminy Gorzyce oraz wykonawcy.


Wziął w nim udział starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg z dyrektorem Tomaszem Wójcikiem na czele, a także wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk wraz z sołtysem Gorzyc Ewaldem Błaszczokiem oraz kierownik budowy z ramienia wykonawcy Krzysztof Dzierżawa. Spotkanie służyło z jednej strony podsumowaniu przebiegu tegorocznej inwestycji i omówieniu trudności, jakie się z nią wiązały. Z drugiej strony było dla włodarzy Powiatu i Gminy okazją do omówienia wyzwań stojących przed samorządami w związku z kontynuowaniem modernizacji ul. Raciborskiej w 2020 r.

Tegoroczna inwestycja obejmowała prawie półtorakilometrowy odcinek drogi i wraz z robotami dodatkowymi kosztowała ok. 7,5 mln zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Na przebudowę drogi Powiat Wodzisławski pozyskał też środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie chodników, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi. Wykonawcą inwestycji była firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dzięki pozyskanemu przez władze powiatu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. już ogłosił przetarg na to przedsięwzięcie. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

żródło: Powiat Wodzisławski/Wojciech Raczkowski