Złote Serca 2023

Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje,
że dnia 5 września 2023 r.,
upływa termin składania wniosków o nadanie tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”.
Wnioski można składać:
w siedzibie redakcji gazety „U nas”,
przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
mailowo na adres: unas@gorzyce.pl.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi na posiedzeniu Kapituły Tytularnej we września br.