Warto zobaczyć

Basen „NAUTICA”
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” jest ośrodkiem turystyki kwalifikowanej o powierzchni 4477m2. W skład obiektu wchodzą:

  • Basen pływacki – Wymiary 25 m x 12 m, głębokość od 1,2 – 1,8 m, 6 torów pływackich, widownia dla 145 osób. Przeznaczony przede wszystkim dla osób umiejących pływać. Tu prowadzone są również zajęcia aqua-aerobiku, doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych oraz lekcje w-f dla uczniów szkół gminy Gorzyce.
  • Basen rekreacyjny – Wymiary 12,5 x 6 m, głębokość od 0,1 do 1,0 m, temperatura wody ok. 29 stopni. Idealne miejsce dla maluchów, które swobodnie mogą poszaleć, jak i dla dorosłych, którzy mogą się zrelaksować dzięki różnym rodzajom hydromasaży. Tu prowadzone są także zajęcia nauki pływania dla najmłodszych dzieci.
  • Zjeżdżalnia -Długość 63 metry, różnica poziomów 5 metrów. Łagodny i przyjemny zjazd oraz „lądowanie” w specjalnej wannie. Do tej atrakcji nikogo nie trzeba chyba przekonywać.
  • Jaccuzi – Cztery okrągłe wanny spa, w tym dwie ze słoną wodą, każda przeznaczona dla sześciu osób. Kąpiel w takiej wannie przy temperaturze ok. 34 stopni, to niezwykle przyjemny masaż całego ciała wykonywany przez niezliczoną ilość pęcherzyków powietrza. Działa antystresowo, relaksująco i oczyszczająco na organizm.
  • Tunel wodny – atrakcja dla wszystkich, którzy chcą poczuć odprężające i orzeźwiające działanie masaży wodnych. Bicze ścienne i denne, parasol, armatki, kaskada
  • Grota solna – Kameralna grota dla czterech osób. Panuje w niej specyficzny mikroklimat, dzięki blokom solnym z kopalni soli w Kłodawie. Dzięki ujemnej jonizacji i mikroelementom, pobyt (przynajmniej 45-minutowy) w grocie korzystnie wpływa na ludzki organizm, w szczególności na górne drogi oddechowe.

Dodatkowe atrakcje:
Salon odnowy biologicznej (sauna, solarium, gabinet masażu), Kawiarnia, Fryzjer, Sklep sportowy, Bufet, Studio masażu ACTIV-ROLL, Studio Urody.

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach
ul. Bogumińska 31
44-350 Gorzyce
tel. 032-4514-634
e-mail: nautica@gorzyce.pl

źródło: http://www.nautica-gorzyce.pl/

Powrót na początek strony


Boisko ORLIK 2012

W odległości ok. 100 m od krytej pływalni usytuowany jest drugi obiekt Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” – kompleks boisk „Orlik 2012”. Został oddany do użytku 23.12.2009 roku.

Kompleks składa się z oświetlonych boisk do:

  • piłki nożnej o wymiarach: 60 x 30m
  • koszykówki i siatkówki o wymiarach: 40 x 20m
    oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego. Przy boiskach znajduje się parking na 20 samochodów.

Boisko Orlik 2012 znajduje się za Basenem Nautica w Gorzycach

źródło: http://www.nautica-gorzyce.pl/

Powró na początek strony


Siłownia w plenerze

Siłownia znajduje się za basenem „Nautica”, obok boiska Orlik.

powrót na początek strony


Plac Zabaw przy basenie „Nautica”

Powrót na początek strony


Plac zabaw przy ul. Kozielskiej

Powrót na początek strony


Zabytki

Zespół pałacowo-parkowy przy ul. Zamkowej w Gorzycach (wpisany do rejestru zabytków) w skład którego wchodzą: Pałac Hrabiów Arco z XVIII wieku, Pałacyk myśliwski z XIX wieku, park krajobrazowy w stylu angielskim z XIX wieku.


Pałac Hrabiów Arco z XVIII wieku (tzw pałac górny),

Losy pałacu w Gorzycach były bardzo skomplikowane. Wielokrotnie zmieniali się właściciele, którzy najczęściej nie dbali o budynki. Sytuacja taka uległa zmianie na lepsze w 1839 r. kiedy to ziemię nabył hrabia Wilhelm von Arco. Hrabia wraz z żoną Charlottą przeprowadził się do Gorzyc i tu na miejscu doglądał swoich dóbr. W 1861 r. po śmierci hrabiego Wilhelma majątek Gorzycki przejął jego syn Aleksander von Arco z żoną Gertrudą, który w 1886 r. wybudował obecnie stojący, bardzo skromny zameczek. W tamtych czasach cała posiadłość zajmowała powierzchnię 100a dzisiaj można zwiedzić tę posiadłość na obszarze 16ha. Hrabia Aleksander zmarł 20 grudnia 1892 r. a dobrami przez prawie rok zarządzała jego żona. Po ponownej zmianie właścicieli, ostatecznie zamek został nabyty przez magistrat Katowic, który urządził w nim dom dziecka dla 120 dzieci. Po II wojnie światowej w tym budynku utworzono dom wypoczynkowy dla dzieci W latach 50-tych dwudziestego wieku pomieszczenia przekazano na dom starców a następnie otwarto tam Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niedorozwiniętych. W latach 70-tych skromne wyposażenie zameczku zostało rozkradzione. A z ówczesnego wyposażenia budynku został tylko kominek. Obecnie terenem tym zarządza Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej. Zespół pałacowo-parkowy decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.10.1989 r. został wpisany do rejestru zabytków klasy “A” . Do pałacyku prowadzi droga dojazdowa w monumentalny kolisty podjazd, poprzedzony bramą wjazdową. Na ścianie frontowej budynku znajduje się okazały tympanon z herbem Katowic. Do ogrodu prowadzą z tarasu trójbiegowe schody. Taras wsparty jest na czterech doryckich kolumnach. Nad oknami umieszczono wypukłorzeźbione owale z motywami roślinnymi i zwierząt łownych. W środku pałacyku znajduje się hol, który na piętrze otoczony jest galerią. W prawym rogu holu znajduje się kominek ozdobiony płaskorzeźbami z motywami ptaków na gałązkach oliwki oraz medalionem z głową w hełmie. Na okapie znajdują się motywy myśliwskie i płaskorzeźba Diany z jeleniem.

Pałac Hrabiego Arco

źródło:http://turystyczne.morawskie-wrota.pl/

Powrót na początek strony


Pałac myśliwski
Pałac myśliwski również z XIX w (tzw. pałac dolny) wybudowany przez ówczesnego magnata węglowego Friedlandera-Fulda czyli założyciela Rybnickiego Gwarectwa Węglowego (właściciel m.in. kopalń „Anna i „Emma”).
Magnat węglowy marzył o rezydencji myśliwskiej. Fritz von Friedländer-Fuldył bardzo bogatym człowiekiem. Jego posiadłości w Gorzycach, Jedłowniku i Wodzisławiu stanowiły ok. 1,5 tys. ha.

Architekt mocno zainspirował się barokowymi pałacami, które można było spotkać we Francji. Projekt nowego „zamku myśliwskiego” robił wrażenie. Miał się składać z trzech budynków, połączonych parterowymi galeriami (dziś pozostał przebudowany główny budynek planowanego zamku). Wewnątrz miały znajdować się pomieszczenia dla gości, służby, palarnia czy sala bilardowa. Z głównego holu miało być też przejście do tzw. ogrodu zimowego. Miała to być imponująca budowla, ale projekt nie został zrealizowany. Prawdopodobnie koszty okazały się za wysokie, tym bardziej że panował kryzys na rynku węglowym, a wkrótce wybuchła I wojna światowa. Z całego projektu postanowiono prawdopodobnie przebudować jedynie istniejący już budynek, tzw. pałac górny. Przygotowano go głównie na potrzeby myśliwskiej rezydencji.

Fot. Radek Jaworski / Gminess

 

źródło: http://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/

Powrót na początek strony


Park krajobrazowy w stylu angielskim

Rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim (68 ha powierzchni) z bogatym drzewostanem i stawami. Wiek drzew szacuje się od 40-200 lat, niektórych okazów nawet na 300 lat. Na terenie parku rośnie 921 oznakowanych okazów roślin, z czego 29 to gatunki drzew. Do najciekawszych należą: platan, tulipanowiec amerykański, topola czarna, olsza szara i czarna. Rośnie tu również dużo pospolitych, ale okazałych drzew i krzewów, takich jak: dęby, klony, jesiony, wierzby, świerki, sosny, lipy, głóg, czeremcha, robinia. W parku można też spotkać wiele zwierząt: sikory, sowy, dzięcioły, wiewiórki, bażanty, kuny, łasice, zające.. Staw został zarybiony, a na jego tafli chętnie pływają łabędzie. Chociaż las uległ silnemu przetrzebieniu na skutek działalności człowieka jak i szkodników, to istnieje tu grupa drzew, których pierścienie mają rozmiary do 120 cm. I należy je poddać całkowitej ochronie. Obok wymienionych drzew występują drzewa egzotyczne, pochodzące z innych kontynentów – dwa egzemplarze platana klonolistnego, jeden egzemplarz tulipanowca oraz dąb błotny, które ze względu na rzadkość występowania zasługują na ochronę.

źródło: http://www.parki.org.pl/parki-dworskie-i-przypalacowe

Powrót na początek strony


Kościół pw. Św. Anioła Stróża w Gorzycach.

Pierwsza wzmianka o Gorzycach pochodzi z 1229 r. Przed lokacją Gorzyce należały do parafii bogumińskiej. Ok. 1300 r. miejscowość została osadzona na prawie niemieckim. W tym też czasie powstała w Gorzycach parafia. W czasie reformacji była w rękach ewangelików ( w latach 1570 – 1629 ). Po reformacji proboszcz w Boguminie przyłączył kościół gorzycki do kościoła bogumińskiego. W tym czasie połowa mieszkańców była wyznania luterańskiego. Dopiero w 1672 r. przybył do Gorzyc samodzielny proboszcz ks. Jan Wincenty Bromboszcz. To za jego czasów sprowadzono z Wilczy do kościoła w Gorzycach obraz Czarnej Madonny, który obecnie znajduje się w głównym ołtarzu i wtedy też Gorzyce stały się przez pewien czas miejscem pielgrzymkowym. Kościół istniał p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej, aż do czasu wielkiego pożaru, który w 1778 r. zniszczył połowę wsi włącznie z kościołem. Wtedy pojawia się wezwanie Anioła Stróża. W 1800 r. przeniesiono tu drewniany kościół z Pilchowic, a po rozbiórce w 1839 r. stanął tymczasowy kościółek. W 1862 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni. W trakcie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego, którego 3 listopada 1862 r. dokonał biskup Adrian Włodarski, miał miejsce niezwykły wypadek. Podczas spuszczania w dół kamienia ważącego ok. 300 kg, zerwały się liny, które go podtrzymywały. Spadł on na miejsce swojego przeznaczenia nie zabijając nikogo z 16 robotników. Oczy wszystkich zwróciły się na miejsce domniemanej katastrofy, a ceremoniarz, ks. Wach odważnie i głośno zawołał: Święty Anioł Stróż! Święty Anioł Stróż! na świadectwo i pocieszenie, że Anioł Stróż zachowa od wszelkiego nieszczęścia. Kościół został poświęcony w 1869 r. Podczas działań wojennych w lutym i marcu 1945 r kościół został znacznie zniszczony, ale w latach 1946-1948 został odbudowany. Kościół został ponownie poświęcony z dodaniem nowego wezwania Narodzenia NMP. Dokonał tego aktu, w dniu 29 marca 1948 r., ks. Jan Skrzypczyk, proboszcz parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej.

źródło: http://www.parafiagorzyce.pl

Powrót na początek strony


Krzyże i kapliczki
Najstarszy krzyż przydrożny Gorzyc znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Rybnickiej i powstał około 1871r. W podstawie krzyża znajduje się figura Matki Boskiej Bolesnej.

Krzyże i kapliczki

Przy budynku OPS znajduje się krzyż będący pamiątką po żołnierzu, który wracając z wojny prusko-francuskiej w 1871r. w miejscu gdzie pierwotnie postawiono krzyż (czyli u zbiegu ulic Raciborskiej i Rybnickiej), zmarł z wyczerpania i ze zmęczenia. Krzyż ten został postawiony w 1880r. przez rodzinę zmarłego. Krzyż zbudowany jest z piaskowca i składa się z dwóch części: dolnej w której znajduje się figura Matki Boskiej Różańcowej oraz górnej, na której znajduje się figura ukrzyżowanego Jezusa.

Wokół parafialnego kościoła i probostwa w Gorzycach oraz na terenie przykościelnym i cmentarzu znajduje się szereg krzyży i kapliczek m.in. kapliczka słupowa serca Pana Jezusa, rzeźba Chrystysa Frasobliwego, kaplica murowana na starym cmentarzu, oraz krzyże na starym i nowym cmentarzu.

Najstarszą gorzycką kapliczką jest kapliczka „na źródle”. Znajduje się ona na wzgórzu zwanym dawniej przez Gorzyczan „Pańskimi Polami”. Kapliczka ta powstała około 1830r. Znajduje się w niej obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Od 1946r. co roku tłumy wiernych uczestniczą w procesji niosącej obraz z kościoła na wzgórze. Przy kapliczce został wybudowany ołtarz oraz postawiony krzyż.

 

Plac sportowy usytuowany za Gminnym Centrum Kultury

Za budyniem GCK znajduje się miejsce do wypoczynku oraz sportu. Zostały zamontowane słupki z siatką do gry w siatkówkę oraz tablica do koszykówki. Na nawierzchni betonowej zostały namalowane dwie szachownice, do których zakupiono także pionki.

Powrót na początek strony