O Sołectwie

Gorzyce leżą na pograniczu kończącej się Wyżyny Śląskiej i rozpoczynającej się Doliny Nadodrzańskiej, na łagodnych wzniesieniach opadających ku dolinie Olzy. Z uroczo położonych wyniosłości nad szeroką doliną rzeki Olzy i Odry rozpościerają się malownicze widoki na sąsiednie okolice, na „Ziemię Wodzisławską”, Bramę Morawską, Beskid Śląski, Sudety i całe Zaolzie.
Mało które miejscowości Górnego Śląska mogą się poszczycić tak okazałymi pejzażami widocznymi z różnych zakątków tej jakże wspaniałej „Ziemi Gorzyckiej”. Na południowo – zachodnim skraju wsi zwraca uwagę okazały dawny pałac hrabiego Arco z rozległym 68 ha parkiem z bogatym drzewostanem i stawami. Gorzyce z piętrowymi kamieniczkami w centrum, pięknymi willami i zieleńcami przypominają wyglądem schludne miasteczko.
Wieś posiada własny herb, który w tarczy posiada żelazo do kopaczki. Herb ten widoczny jest na pieczęci gminnej sprawionej po r. 1921

Nazwa wsi Gorzyce należy do nazw topograficznych zapoczątkowanych w XIII w. i oznacza miejsce górzyste. W dokumentach przewijają się następujące nazwy: 1229 r. – Gorzice, ok. r. 1300 i w 1447 Berglindorff, 1603 Gorzitz, 1679 Magno Gorzicz, Gross Gorzütz, 1687 Maiori Gorzitz, Gorzitü.
źródło: Zarys historii sołectwa autorstwa P. Pawlicy

Spis ulic w Sołectwie Gorzyce:
Adama Mickiewicza (zgodnie z granicami sołectwa)
Akacjowa
Bogumińska
Bolesława Prusa
Cicha
Henryka Sienkiewicza
Jana Pawła II
Jesionowa
Juliusza Słowackiego
Kasztanowa
Klonowa
Kopiec
Kościelna
Kozielska
Mikołaja Kopernika
Ogrodowa
Olchowa
Orzechowa
Piaskowa
Poprzeczna (zgodnie z granicami sołectwa)
Raciborska (zgodnie z granicami sołectwa)
Rybnicka (zgodnie z granicami sołectwa)
Stawowa
Strażacka
Strzelnicza
Teodora Walenty
Wiejska
Wierzbowa
Wiśniowa
Wyzwolenia (zgodnie z granicami sołectwa)
Zamkowa
Zielona

Liczba mieszkańców – 2558
Powierzchnia sołectwa – 846 ha
Sołtysem wsi jest Ewald Błaszczok