ZEBRANIE WIEJSKIE 28.02.2023r. godz: 18.30

Sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok wraz z Radą Sołecką zaprasza wszystkich mieszkańców naszego sołectwa na zebranie wiejskie 28 lutego br. o godz 18.30 w budynku GCK w Gorzycach.

w programie zebrania: sprawozdanie za rok 2022, plan działania na rok 2023 oraz wolne wnioski i zapytania.