Podaruj 1% strażakom naszej OSP

KSRG OSP Gorzyce  

Początek roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia jednostek OSP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych.

KSRG OSP Gorzyce wspólnie ze Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP kieruje prośbę o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP.

NAZWA OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

KRS: 0000 116 212

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, Ul. Mikołaja Kopernika 8

jak pomóc?

Krok pierwszy – wybierz jako OPP Związek OSP RP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Nr KRS: 0000 116 212.

Krok drugi – NR KRS Związku OSP RP wpisz do PIT 0000 116 212

Krok trzeci – wylicz 1%.

W formularzu PIT wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. To nie może być więcej niż 1 proc. twojego rocznego podatku.

Krok czwarty – cel szczegółowy

UWAGA! W informacji uzupełniającej jest specjalna rubryka, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 proc. podatku. Wpisz: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GORZYCACH, 44-350 GORZYCE, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 8

Krok piąty – informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.

W informacji uzupełniającej jest następna specjalna rubryka, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał twoje dane.

Krok szósty – informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.

W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą

Krok siódmy – pieniądze idą do Ochotniczej Straży Pożarnej za pośrednictwem Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP.

Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym.

1️⃣

Z góry dziejemy za Wasz % podatku