Mimo że maj, choinka już stoi.

Jeszcze przed majowymi ulewami sołtys z radą sołecką posadzili choinkę na ryneczku w Gorzycach. Tym sposobem zadbano o środowisko i nie będzie potrzeby ścinania drzewka świątecznego co roku, by go usadowić i przystroić w okresie Bożonarodzeniowym. Pod korzeniami zakopano kapsułę czasu a w niej list, który zawiera datę i te osoby co pracowały przy sadzeniu choinki. Choinkę ufundował pan Mojżysz z Czyżowic oraz Rada Sołecka Gorzyc, koparkę do wykopania drzewka użyczył UG Gorzyce.