Boisko do siatkówki plażowej oddane do użytku.

Siatka do siatkówki plażowej na boisku przy ul. Kozielskiej w Gorzycach została zawieszona. Boisko gotowe do gry, tylko aby nie zapomnieć zabrać ze sobą środków ochrony osobistej przed koronawirusem i można zacząć grać.
ZAPRASZAMY Rada sołecka oraz Sołtys Gorzyce E. BŁASZCZOK