Dzień sołtysa – najlepsze życzenia dla pana Ewalda Błaszczoka.

Dzień sołtysa – najlepsze życzenia dla pana Ewalda Błaszkoka.

Składają rada sołecka Gorzyc i pozostałe organizacje z naszego sołectwa.